Arduino Uno’nun genel anlamda özellikleri aşağıdaki gibidir:
  • Mikrodenetleyici: ATmega328.
  • Çalışma Gerilimi: 5V.
  • Giriş Gerilimi (önerilen): 7-12V.
  • Giriş Gerilimi (limit): 6-20V.
  • Dijital G/Ç Pinleri: 14 (6 tanesi PWM çıkışı)
  • Analog Giriş Pinleri: 6.
  • Her G/Ç için Akım: 40 mA.
  • 3.3V Çıkış için Akım: 50 mA.

STM32F103C8Tb ARM Cortex M3 mikrodenetleyicisini üzerinde barındıran DIL40 pin yapısında mini bir devredir.

Üzerinde USB mini soket, user ve reset butonları, 3.3V gerilim regülatörü, 8MHz harici kristal osilatörü, bir adet led (mavi) bulunmaktadır.

MCU,  STM32F103xx ailesinin Medium-density devices sınıfından bir mikrodenetleyicidir.

En önemli özelliği ise fiyatının uygun olmasıdır. Yurtdışı sitelerde $5 civarında bir fiyata sahiptir.

ST-Link, J-Link programlayıcılarla programlanabildiği gibi USB HID Bootloader ile de programlanabilmektedir.

USB HID Bootloader ile programlamak için önce yukarıdaki programlayıcılar ile bootloader yazılımının mcu’ya yüklenmesi gerekmektedir.