Faz1 Akıllı Tahta OPS Ünitesinin Sökülmesi

Faz1 Akıllı Tahta OPS Ünitesinin Takılması

Faz1 Akıllı Tahta Biosta Takılı Kalma

Faz2 OPS Sökme ve Bios Reset

Faz1 Tahtanın SSD ile Test Edilmesi